top of page

מקרקעין

רישום / תיקון צו בית משותף

 

מסיבות שונות ומגוונות, בתים רבים בישראל טרם רשומים בלשכת רישום המקרקעין ומשכך לא ניתן לרשום את הדירות על שם כל אחד מבעלי הדירות בנפרד וזכויות הדיירים בדירתם רשומות כשותפות במקרקעין. מגבלות השותפות לא רק שמונעות מכל שותף את חופש הפעולה לעשות בקרקע כחפצו (למעט מכירת חלקו), אלא גם מפחיתה את שווי הזכות בעת מכירתה ועלולה לגרום לקשיים בעת קבלת משכנתא. למידע נוסף

 

הליך רישום בית משותף אינו עניין פרוצדורלי, אלא הליך סבוך, מורכב וכרוך בהליכים בירוקרטיים רבים.

 

לעו"ד פרי לזר ניסיון של שנים רבות בתחום זה, כולל בהליך של תיקון צווי בתים משותפים אשר נדרש במקרים של שינוי במצב הבית (כגון עקב בניה נוספת).

רכישת דירה מחברות משכנות

 

עוה"ד של הקבלן אמנם אחראי לרישום הבית המשותף ולרישום הזכויות על שם הרוכשים, אך בהתאם לחוק הוא מייצג את האינטרסים של הקבלן בלבד.  למידע נוסף

 

עו"ד פרי לזר בעלת ניסיון רב בייצוג לקוחות בפני חברות משכנות במטרה להעניק לרוכש ביטחון משפטי על ידי הסרת סעיפים מקפחים בהסכם הרכישה והגנה על זכויות הרוכש אל מול הקבלן. עו"ד פרי לזר מלווה ומדריכה את הרוכשים בשלבי ניהול המו"מ מול הקבלן, בדיקת הבטוחות המוצעות על ידי הקבלן ועוד.

רכישת/מכירת נכסי נדל"ן

 

קניית או מכירת דירה הינן עניין מורכב ובין העסקאות החשובות ביותר. משכך, קיימת חשיבות רבה לדקדק בפרטי העסקה על היבטיה השונים. לעו"ד פרי לזר ניסיון עשיר בתחום המקרקעין, בפרט בייצוג לקוחות בעסקאות מכירת/רכישת דירות, בתים צמודי קרקע, מגרשים, חנויות ונכסים מסחריים.  למידע נוסף

 

עו"ד פרי לזר מלווה את לקוחותיה במקצועיות החל משלב ניהול המשא ומתן לצורך מימוש יעיל ומהיר של העסקה, בדיקת הזכויות של הנכס – הן משפטית והן תכנונית - בגופים השונים,  עריכת ההסכמים והתאמתם לסוגי העסקאות השונות, ייצוג בפני רשויות מיסוי מקרקעין, וכלה בהשלמת העסקה במלואה ורישום הזכויות.

 

לעו"ד פרי לזר ניסיון רב גם בעניינים כדלקמן:

 

  • הסכמי שיתוף במקרקעין.

 

  • תובענות בענייני מקרקעין, כולל תביעות עקב הפרות הסכם.

 

  • תובענות לפירוק שיתוף.

הסכמי שכירות - דירות ונכסים מסחריים

 

עו"ד פרי לזר בעלת ניסיון רב בעריכת ובדיקת הסכמי שכירות שונים.

מבחינת המשכיר, אשר הנכס מהווה מבחינתו השקעה והכנסה חשובה, עו"ד פרי לזר מסייעת בניהול המו"מ, התאמת הסכם השכירות, בדיקת השוכרים והערבים המוצעים ויכולות התשלומים שלהם והעמדת בטוחות מתאימות.

מבחינת השוכר, אשר הינו "הצד החלש" בהסכמים אלו, עולה הצורך בהגנה על זכויותיו אל מול המשכיר, תוך וידוא ובדיקת זכויות המשכיר בנכס.

תביעות פינוי

 

בסיטואציות בהם הדייר מפר את הסכם השכירות בהפרה יסודית (לרוב עקב אי תשלום דמי השכירות החודשיים ו/או אי פינוי המושכר במועד), עולה הצורך לנהל כנגדו תביעה לפינוי המושכר.  למידע נוסף

 

לעו"ד פרי לזר ניסיון רב בתביעות פינוי כנגד שוכרים, החל משלב הגשת תביעה לפינוי מושכר וכלה בפתיחת תיק לפינוי המושכר ברשות האכיפה והגביה וביצוע הליך הפינוי.

 
bottom of page