top of page

תביעות פינוי

לא מעטים המקרים בימינו בהם בעלי נכס מושכר עומדים בפני מצב בו השוכר מפר הפרה יסודית את הסכם השכירות, קרי מפסיק לשלם דמי שכירות ו/או מסרב לפנות את המושכר במועד. לרוב, במצבים קשים כגון אלה עומדים בעלי הנכס חסרי אונים אל מול משכיר הנכס המפר, ועל כן עולה לבסוף הצורך לנהל כנגדו תביעה לפינוי המושכר.

הפרה יסודית של הסכם השכירות אינה מהווה את הגורם היחיד לפינוי שוכר. שימוש לא סביר במושכר כגון הריסה שלו, הפרעה לשכנים באופן בלתי סביר ואף אי תשלום חשבונות שונים אליהם מחוייב השוכר, מהווים גם הם עילה לדרישת פינוי מצד המשכיר, זאת במידה וכל ניסיונות ההידברות מולו כשלו.

מומלץ לפעול לפינוי השוכר בהליכים משפטיים באופן מיידי ולא להמתין שהדברים יסתדרו מעצמם. המטרה היא להביא לפינויו של המושכר בהקדם וזאת כדי להפחית למינימום את הנזק הנגרם למשכיר מאובדן שכר הדירה או מהנזקים השונים שנגרמים למושכר.

 

תהליך הפינוי

השלב הראשון בהליך הינו הגשת תביעה לפינוי מושכר באחד משני ההליכים האפשריים: תביעה בסדר דין מקוצר או תביעה לפינוי מושכר. התובע מגיש כתב תביעה אליו מצורפים תצהירים, אסמכתאות ולעיתים אף חוות דעת, במידה ואלה נדרשות.

בשלב השני, בהנחה שניתן פסק דין לפינוי המושכר והשוכר אינו ציית לו במועד שקבע בית המשפט, רשאי בעל הנכס לנקוט בהליכי הוצאה לפועל לצורך ביצוע הפינוי.

דייר אשר לא פינה את המושכר אף לאחר שקיבל לידיו אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל, יחל נגדו הליך פינוי באמצעות קבלני ההוצאה לפועל וסיוע משטרתי.

בעבר, הליך זה לפינוי מושכר ארך כשנה לכל הפחות והיה מסורבל עד מאוד. אולם, לאור תיקוני חקיקה שנעשו בשנים האחרונות, הפך ההליך להרבה יותר מהיר ויעיל.

 

 

רצוי לבצע הליך פינוי מושכר באמצעות עורך דין מקצועי אשר מכיר את רזי המקצוע ותפקידו להביא לכך שהנכס יתפנה במהירות המירבית. לעו"ד פרי לזר ניסיון רב בתביעות פינוי כנגד שוכרים, החל מהשלב הראשון של הגשת התביעה וכלה בביצוע הליך הפינוי, במידה ונדרש. 

 

bottom of page